UPPGIFTER OCH LÄRARMATERIAL

bröd

Utbildningsmaterial riktat till dig som arbetar som hem- och konsumentkunskapslärare på högstadiet. Syftet med initiativet Svinnrik är att uppmärksamma kopplingen mellan matsvinn, hållbarhet och privatekonomi.

DISKUSSIONSFRÅGOR

Titta på Svinnrik-filmerna och diskutera följande frågor inom varje område

Se filmerna här
Fyra stycken mynt
Tre stycken mynt

Att ta hand om maten och inte slösa pengar, kallas för att hushålla med resurserna. Av all mat som produceras i världen är det en tredjedel som inte äts upp. Mat slängs både i sopkorgen (matavfallspåsen) och i vasken.

A. Varför tror du att det är viktigt att lära sig hushålla med sina resurser?

B. Varför tror du att det slängs så mycket mat i världen och i Sverige?

C. Har du tänkt på att mat även slängs i vasken? Resonera kring det.

Mat är en av de enskilt största kostnaderna för en 20 åring som flyttat hemifrån.

A. Vilka andra saker tror du en person som nyligen flyttat hemifrån lägger pengar på?

B. Hur skulle du prioritera?*

*Verktyg – Använd verktyget Pengalabbet, ett webbspel där du får ta hand om en månadslön och göra privatekonomiska val, i samband med denna diskussion:

http://www.pengalabbet.se

I filmerna ger Karin tips för hur man kan minska sitt matsvinn.*

A. Är det något av detta du brukar göra själv?

B. Har du några andra tips för att minska matsvinnet hemma?

C. Vad kan du göra för att bli bättre på att ta hand om maten?

D. Hur kan du hjälpa din familj att bli maträddare?

*Material – Använd listan ”Uppgifter med utmaningar” i koppling till denna diskussion och välj ut några utmaningar som eleverna kan genomföra hemma eller i klassrummet.

Att sätta upp ett tydligt mål med sitt sparande är ett bra första steg för att komma igång.

A. Vad drömmer du om i framtiden?

B. Vad skulle du vilja ha som mål med ditt sparande?

C. Hur mycket tänker du dig att du skulle kunna spara varje månad i dag?

D. Vad skulle du kunna göra nu eller i framtiden för att öka ditt sparande?

Uppgifter, undersökningar och utmaningar

Uppgifter, undersökningar och utmaningar som passar antingen att göra hemma eller i skolan.

1. Undersök

Vilken mat ni slänger hemma i er familj. Varför tror du att ni slänger just den här maten?

2. Utmaning

Fundera på vad du/ni kan göra för att inte slänga just den här maten nästa gång.

3. Fördjupning

Prova att väga familjens matsvinn under en dag.

1. Undersök

Om kylen ni har hemma har en display som visar temperaturen, titta vilken temperatur ni har i kylskåpet. Stämmer den med den temperatur som Livsmedelsverket rekommenderar att man ska ha, så att maten håller längre?

2. Undersök

Hur förvarar du frukt och grönsaker hemma? Stämmer det med Livsmedelsverkets råd om vad som ska vara i kylskåpet och vad som kan vara framme i exempelvis en fruktskål i rumstemperatur? (https://www.livsmedelsverket.se/svinnsikt)

(I skolan eller valbart att göra i hemmet för de som vill)

3. Undersök

Hur mycket mat är kvar i paketet när du egentligen tror att det är slut? Några förslag: fil, yoghurt, crème fraiche, ketchup. Klipp upp paketet eller skruva av korken och skrapa ur med en sked eller slickepott. Hur mycket var det? Mät med decilitermått eller väg med en våg.
(I skolan eller valbart att göra i hemmet för de som vill)

1. Utmaning

Prova att dricka eller äta något om har passerat bäst före-datum. Maten blir inte farlig för att bäst före-datumet har passerat. Börja med att titta och lukta, känns det som vanligt, prova att äta.

Reflektera kring detta. Vad var det du smakade på? Hur smakade det? Hur många dagar efter bäst före? Kommer du att våga prova mer mat där bäst före-datumet-datum har passerat?
(I skolan eller valbart att göra i hemmet för de som vill)

2. Utmaning

Reflektera kring att våga be om en doggy-bag. Diskutera under lektionen kring att be om en doggy-bag om/när du äter på restaurang och inte orkar äta upp.

Hur tänker du kring detta? Har du kanske gjort det vid något tillfälle? Tror du att det kommer att bli vanligare i framtiden? Och visste du att du även kan ta med dig en egen matlåda till en restaurang?

3. Utmaning

Kan du själv ha noll matsvinn (zero waste)? Hur många dagar klarar du? Berätta för klassen.

4. Utmaning

Intervjua någon i familjen som är äldre kring hur de tänker kring matsvinn. Tänk ut några frågor att ställa, glöm inte att fråga hur de tänker kring bäst före-datum.

Ytterligare läromaterial

Bild på ränta

Räkneuppgifter – Räkna på matsvinnet

Syftet med uppgiften ”Räkna på matsvinnet” är att förstå kopplingen mellan matsvinn och eventuella kostnader för hushållens privatekonomi.

Bild på mystery box

Lektionsutmaning – Restboxen

Att kunna planera och hushålla med sina resurser på bästa möjliga sätt är bra både när det kommer till matlagning och privatekonomi.